lördag, september 02, 2006

För vilket ändamål drev president Kim Dae-Jung "en diamantsmugglande organisation, som mobiliserats för att mörda"? Europeiska Unionen (2000 - 2001) - Utnyttjande av terrorism.

"Det yttersta ansvaret för diplomatin ligger hos presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi och riktlinjer för diplomatin." Sydkoreas utrikesminister Ban Ki-moon

En kriminell organisation, som smugglade diamanter, hos president Kim Dae-Jung mobiliserades för politisk terror.

För vilket ändamål drev president Kim Dae-Jung "en diamantsmugglande organisation, som mobiliserats för att mörda"?

Herr Paid Well (Jeon Yeom), som senare föreslog att jag skulle följa president Kims politiska tankar om att världen blev alltför mycket högerorienterad, förmådde Kim Woo-Chul och Wise m.fl., medlemmar i den "diamantsmugglande kriminella organisationen, som var aktiv i Antwerpen och Bryssel", att kontakta mig. Dessa medlemmar av en kriminell smugglande organisation deltog i det försök, som gjordes av ambassadråd Jung Kang-Hyun, attaché Nho Gil-Sang och Paid Well, vilka är kollegor till vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa, att terrorisera, hota och dölja terroristaktiviteter i syfte att kidnappa och mörda.

Det var vid ett middagsmöte, som ägde rum vid en kyrka tidigt år 2000 i ett utrymme som var en del av en matsal, som Paid Well talade om smugglingsorganisationen. Paid Well förklarade helt enkelt diamantsmugglingens rutt för mig. Han berättade också för mig att Wise, som Paid Well ofta hade vid sin sida, var medlem av denna diamantsmugglingsorganisation. Paid Well berättade avsiktligt för mig att det fanns en diamantsmugglande kriminell organisation vid den tiden. Denne Paid Well är den person som berättade för mig om president Kims illegala överföringar av miljarder dollar till Nordkorea vid Le Nemrod i Place Louise, efter otaliga försök att kidnappa och mörda.

1)

2)
1) vänster: kung Albert II av Belgien (Statsöverhuvud) , höger: ambassadör Choi Dae-Hwa, Att använda diplomater som terroragenter – Diplomatisk immunitet och privilegier.
2) "Det yttersta ansvaret för diplomatin ligger hos presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi och riktlinjer för diplomatin." Sydkoreas utrikesminister Ban Ki-moon Diplomatisk immunitet och privilegier.

Vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa vid utrikes- och handelsdepartementet var en person som formellt hörde till den högsta ledningen av den grupp, som var inblandade i en kidnappnings- och mördarkonspiration i Europeiska Unionen.

Cho Jung-Pyo (generalkonsul på koreanska generalkonsulatet i Atlanta, för närvarande vice utrikes- och handelsminister.) Choi Dae-Hwa (vice minister med ambassadörs ställning), Ban Ki-Moon (vice utrikes- och handelsminister, för närvarande generalsekreterare i FN), Diplomatisk immunitet och privilegier, Shin Kuhn (KCIA), Lim Dong-Won (KCIA) - Princip IV: Det faktum att en person agerade i enlighet med order från sin regering eller från en överordnad befriar inte honom från ansvar enligt internationell lag, förutsatt att ett moraliskt val verkligen var möjligt för honom.(Nürnberg principerna.)

Choi Dae-Hwa, som hotade mig vid kyrkan, var den ansvarige "som utförde en officiell plikt att döda en medborgare med ett politiskt syfte" i Bryssel och Antwerpen i egenskap av vice minister och rang som ambassadör hos president Kim Dae-Jung.

Herr Ban Ki-Moon, som nu är utrikes- och handelsminister, var vice utrikes- och handelsminister på den tiden. Under ledning av cheferna Lim Dong-Won och Shin Kuhn för den nationella underrättelsetjänsten (National Intelligence Service, KCIA), begick medlemmar av ambassadör Chois organisation ett brott i kontakt med organisationen för diamantsmuggling.

Kim Woo-Chul, som kallade sig själv "Svarta resväskan" (Black Suitcase), ingår också i denna organisation. Kim Woo-Chul förmedlade flera gånger uppgifter om att han höll många människor i sin bostad och också uppgifter, som gällde ersättning för att dölja terror, som om han var talesman för ambassadråd Jung Kang-Hyun hos KCIA. Innan jag lämnade Bryssel, spelade också Kim Woo-Chul rollen som förmedlare av ett sådant hot som att de skulle döda mina familjemedlemmar för att dölja terror. Närmast honom fanns en person, som sade att han var en släkting till den person, som hjälpte svärdmannen vid tiden för försöket att döda mig.

Den så kallade "Patriot I", som hade samband med diamanthanteringen, uttalade också denna typ av dödshot, innan jag lämnade Bryssel (efter Kims bioterror).

Hälsa attaché Nho Gil-Sang, Bioterrorist, Diplomatisk immunitet och privilegier.

Vid en tilldragelse i en kyrka i Bryssels förorter talade församlingsäldste Nho Gil-Sang och Wise från "ambassadör Chois kriminella terrororganisation", som arbetade för president Kim Dae-Jun, med mig om konspiration, som om de var oroliga för president Kims politiska tankar och solskenspolitik gentemot Nordkorea (Sunshine policy). Och de till och med kontaktade mig i sina försök att genomföra konspirationen.

Antwerpen

När de försökte mörda mig på en restaurang i Antwerpen, som en del av ansträngningen att stötta svärdexpertens handling, mobiliserades många som var inblandade i hanteringen av diamanter, inklusive Wise. Svärdexperten, som kallats in för att döda mig, berättade också för mig på en restaurang i Antwerpen att han handlade med diamanter sedan lång tid tillbaka.

Många medlemmar av denna organisation, särskilt Wise, agerade ofta vid sidan av Paid Well (Jeon Yeom). och den gången han såg mig för sista gången var när herr och fru Paid Well försökte eliminera mig vid kyrkan. Denna person var vid min sida när jag vaknade upp från drogen, som herr och fru Paid Well använt. Herr Paid Well. vägrade att avslöja identiteten på dem, som sade att de skulle komma till kyrkan, innan jag förlorade medvetandet på grund av drogen.

Paid Well, som åkte till Korea i slutet av 2005, avslöjade på en websida att Wise m fl fanns omkring honom, när han lämnade Bryssel, där han försökte mörda mig. (En bild daterad den 17 november 2005, tagen på flygplatsen. Wise m fl, som var kolleger till Paid Well, skröt på detta sätt om att deras organisation var stark och bestående fram till den 17 november 2005. Paid Well åkte till Korea ett tag efter att jag hade skrivit ner ganska detaljerade uppgifter på min blog om plats och tid för när Paid Well försökte mörda mig.)

President Kim Dae-Jung, som även fick asyl med hjälp av USA, och som mobiliserade terrororganisation och kriminell smugglingsorganisation i syfte att mörda för att uppnå ett politiskt syfte genom att döda maktlösa medborgare, stod bakom dem.

Vice minister Ban Ki-Moon vid utrikes- och handelsministeriet och president Kim Dae-Jung mobiliserade den kriminella organisationen för "skydd av koreaner utomlands genom utrikes- och handelsministeriet" genom vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa. President Kims "Blå Hus " (presidentpalatset) och utrikes- och handelsministeriet föreslog ekonomisk kompensation många gånger för att dölja terror och försökte till och med erbjuda en kvinna som kompensation vid kyrkan.

Jag kommer ihåg president Rohs "Blå Hus", som sade "Försök till mord ger inte många års straff". Vi kan se hur den politiska makten idag använder lag och rättvisa för sin egen fördel.

President Rohs "Blå Hus", som låter en personlig vakt skada sig själv framför "Blå Huset", brukar våld och vägrar att rensa ut president Kims terrororganisation och organisationen för diamantsmuggling även idag.


President Rohs specialföreläsning på Yonsei Universitet om "Låt oss klippa av banden mellan politik-ekonomi och politik-press". Den 27 sade presidenten "Vi måste göra oss av med den exklusiva och privilegierade "gangsterkulturen" som finns kvar i vår politiska makt". "I gangsterkulturen har de strikta lagar som de skapat för sig själva. De respekterar inga lagar mot den yttre världen. Inåt har de kraftfulla lagar och de har strikta relationer för lojalitet och kompensation. Det är en exklusiv och privilegierad grupp. Folk i allmänhet lider eftersom det förekommer ojusta transaktioner emellan dem. Detta är skälet till att jag försöker skära av bandet mellan politiska och ekonomiska krafter".

http://www.donga.com/fbin/output?f=todaynews&code=a__&n=200405270263

061114_17